Fortsätt till huvudinnehåll

Se rädslan i vitögat

Alla går vi runt med skiftande rädslor, för än det ena och än det andra. Vissa är små, andra stora. Inte sällan begränsar de oss och gör oss mindre än vad vi i själva verket skulle kunna vara. Då har rädslorna tagit makten över oss. 

I den förunderligt vackra boken I det sista regnet, till bredden fylld med livsvisdom, pekar den indiska författaren Janesh Vaidya på en väg ut ur detta.

De flesta rädslor är illusioner. Börjar man fly från rädslan jagar den alltid efter, och till slut blir man dess slav. Det man måste göra är att sluta springa, vända sig om och se rädslan i vitögat. Bakom varje rädsla döljer sig en sanning. Finner man den sanningen kan man upptäcka de illusioner som är roten till rädslan.

Kommentarer

Anonym sa…
Det är verkligen en fantastisk bok! Så mycket livsvisdom förmedlat på ett så vackert och färgrikt sätt.
Jag minns en countrylåt som jag lyssnade på i min ungdom vars text fortfarande är inpräntad i mitt huvud. Den hette "Face to face" och den sista raden av refrängen gick "'cause it will go away until the fear that you are running from is finally embraced". Den handlade om människor som möter sin rädsla ansikte mot ansikte, precis som du skriver. Kom bara att tänka på den. :-)
Martin sa…
Vilken fin och talande textrad! Det slår mig vilken ynnest det är att i vårt inre ha tillgång till alla dessa ord, såväl sångbara som osångbara, de som nått oss på en mängd underliga sätt genom livet. Vårt undermedvetna plockar ofta upp dem när vi bäst behöver dem så att vi lättare kan möta och hantera livet...

Jag kommer också att tänka på KBT-behandling mot fobier av olika slag där man successivt exponeras för eller möter det som framkallar ångest tills rädslan förlorar sin makt över än. Det kan röra sig om en yttre exponering för ormar, spindlar, sociala situationer, men också om en inre exponering för tankar, känslor och minnen som skapar ångesten.
Anonym sa…
Det är verkligen sant att verser, ordspråk och sånger ofta poppar upp när man funderar över sitt eget liv och de situationer man hamnat i. :) Det är ju oftast lättare att komma det som är skrivet efter vissa formler, med rim eller en form av "flyt" i texten, eller om man kan hänga upp orden på en melodi. Jag har själv väldigt svårt för att minnas långa repliker och texter, men kan lätt sjunga en medeltida ballad med närmare 15 verser... :) Och så finns det något universiellt, något allmäntmänskligt, i att någon formulerat de tankar man själv burit eller bär omkring på. Och rädsla och skuld är ju verkligen allmänmänskliga!
Tack för fina tankar! Kram från Jennie

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …