onsdag 7 augusti 2013

Mannens dominans över kvinnan hänger ihop med människans dominans över naturen


För att till fullo förstå förtrycket av människor, behöver vi också förstå förtrycket av naturen.
Val Plumwood

Den australienska ekofeminsten Val Plumwood gör en i mitt tycke en inressant maktanalys där hon ser en parallellitet mellan mannens dominans över kvinnan och människans dominans över naturen. Här är en kort sammanfatting ur Val Plumwoods kapitel Androcentrism and Anthropocentrism i antologin Ecofeminism - Woman, Culture, Nature, red Karen J Warren(1997)

Kännetecken på androcentriskt perspektiv(mannen som norm)
1. Grundläggande uteslutning genom att de Andra ses som både underlägsna och radikalt annorlunda
2. Homogenisering, "likgörande", där den Andra framställs som stereotyp och utbytbar
3. Förnekelse, där den Andra placeras i bakgrunden och presenteras som oväsentlig
4. Införlivande. Den andra definieras i förhållande till det Första, som avvikande
5. Instrumentalism. Den Andres självständiga bidrag nedvärderas eller förnekas

Kännetecken på antropocentriskt perspektiv(människan som norm, ofta identisk med en man)
1. Grundläggande uteslutning. Antroprocentrisk syn där naturen ses som något radikalt annorlunda än människan och är hyperseparerad från henne.
2. Homogenisering. Skillnader mellan arter ignoreras. Allt i naturen ses som lika, t ex i avsaknad av medvetande.
3.Förnekelse. Naturen förvandlas till bakgrund och bortser från dess behov när beslut ska fattas. Beroendet av naturen förnekas systematiskt.
4. Införlivande. Naturen ses som en negation till människan, avsaknad av mänskliga kvaliteter.
5. Instrumentalism. Naturen självständiga handlande förnekas och underordnas. Den har bara ett värde om den tjänar mänskliga intressen.

Dessa tankar utvecklar Val Plumwood än mer i boken Feminism and the Mastery of Nature (
1993).

8 kommentarer:

Hannele på Hisingen ♥ sa...

Det var invecklat... jag som älskar formklippning av buskar, men vill inte forma människor... Själv fick jag växa som ogräs, säger min far.

Martin sa...

Det var väldigt fint uttryck, tycker jag! :-) Jag alla skulle få växa upp som ogräs, i alla fall så länge det inte går ut över andra ogräs. ;-)

Ensamma mamman sa...

Mycket intressant inlägg! Tangerar sånt som jag själv tänker skriva om på min blogg snart...

Martin sa...

Kul!:-) Är du också intresserad av ekofeminism?

Mia sa...

Mycket intressant! Dessa tankar snuddar vid en del tankar i de böcker som handlar om historiska skeenden jag läser just nu. Just relationer mellan man o kvinna, relationen mellan olika stånd osv... Kan tyckas litet långsökt kanske... ändå inte. Jag skriver upp den här boken, kanske hamnar den på mitt nattygsbord någon gång... ;-

Martin sa...

Mia: Inom sociologin brukar man tala om intersektionalitet, om att de olika förtrycken hänger ihop. Plumwood utvidgar ett detta till att även omfatta naturen.

kavallinskan sa...

Ja visst är det fantastiskt vackert i Hälsingland! Kul att du fick återuppliva dina minnen!

Martin sa...

Till Hälsingland vill jag gärna återvända till, men inte dra ända in i. ;-)