Fortsätt till huvudinnehåll

Ett öppet sinne

Här skrev jag tidigare om visdomens uppgift utifrån Stefan Einhorns bok Vägar till visdom. I kapitlet Visdom i praktiken i samma bok listar författaren en rad förmågor som han anser vara av vikt om vi ska agera som kloka människor. Först ut är förmågan till Ett öppet sinne.

Einhorn skriver att det bland oss människor finns många exempel på bristande förmåga till öppenhet och flexibiltet. Det hänger sannolikt ihop med tendensen att vi gärna vill göra saker och ting enkla för oss. Att framstå som osäker är inte heller så eftersträvandsvärt i alla läger. Han exemplifierar:

Ofta när vi läser artiklar av våra mest kända opinionsbildare vet vi i förväg vad de kommer att tycka. De har ett färdigt mönster i huvudet som beskriver hur världen är konstruerad. Den nya händelse som de ska kommentera placeras bara in i denna färdiga mall och tolkas i enlighet med tankesystemet. Det gäller inte enbart individer utan också intresseföreningar, politiska partier och massmedier.
(Stefan Einhorn)

Einhorn menar dock att det är viktigt att inte blanda samman öppenhet med förnekande av fakta. Öppenhet är positivt till skillnad från villfarelse, till exempel förnekandet av förintelsen och evolutionsläran. Han skriver att vi ska ifrågasätta det som är relativt, men samtidigt böja oss för fakta.

Trots att sanningen ibland stirrar oss i vitögat har vi alla en tendens att hålla fast vid gamla tankemönster/...) Att ha ett öppet sinne och hysa ödmjukhet inför tillvarons komplexitet skapar utomordentliga förutsättningar för visdom.
(Stefan Einhorn)

Världen ropar efter fler människor med öppet sinne!

Kommentarer

Moi sa…
Ofta är vi blinda och ser det vi vill se och hör det vi vill höra...sådan är människa :)
Martin sa…
Visst kan det vara så många gånger, men jag vill nog ändå tro på att vi medvetet kan öva oss i att ta in fler perspektiv och därigenom närma oss varandra med större ödmjukhet. Det är en lång väg, men jag tror att ändå vi har mycket att vinna på att åtminstone försöka att beträda den..

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Gerotranscendens - det positiva åldrandet

I vårt samhälle råder en stor upptagenhet av ungdomskultur i olika former. Det är från ungdomen det nya kommer, modet, musiken och många politiska rörelser. Media och kommersiella aktörer hänger på. Att bli äldre har låg status. Åldrandet göms undan på institutioner och/eller hamnar i mediaskugga.
Jag tror att vi skulle må bra av att se varje fas i livet, barndomen, ungdomspåren, medelåldern och ålderdomen, som något unikt och positivt med sina särskilda förtjänster, ungefär som årstidsväxlingarna i naturen.
Gerotranscendens,som ligger i linje med det här resonemanget, är en psykosocial utvecklingsteori om det positiva åldrandet. Teorins upphovsman är professor Lars Tornstam. På hemsidan finns mycket matnyttigt, bland annat beskrivs gerotrancendensens kännetecken som kan upplevas i varierande antal och olika mycket:
Förändrad tidsuppfattning En känsla av att vara barn, ungdom, vuxen, medelålders och gammal på en och samma gång! Man ser tillbaka på gamla livsupplevelser med nya och mer li…