måndag 19 december 2011

Yggdrasil - en ekologisk bild av världen

Yggdrasil, Livets träd, som sträcker sig genom alla världar är centralt i den fornnordiska mytologin . Berättelsen om detta träd har många paralleller till vår tids ekologiska grundsyn på tillvaron. Henrik Hallgren skriver så här om Yggdrasil i boken Forn sed i nutid:

Det ger oss en närmast ekologisk bild av världen. Universum som en växande, sammanhängande helhet. Myterna berättar att Yggdrasil växer vid en underbar källa som kallas Urs brunn. Från denna källa hämtar Yggdrasil sin näring och vatten. Vattnet flödar upp i stammen och droppar ned från trädets grenar i form av honumngsdagg som håller hela jorden grön.

Det berättas att en hjort vid namn Eiktyrner äter av världsträdets blad. Från dess horn dryper vätskan ned i Hvergelmer, en annan källa dit Yggdrasil sträcker sina rötter och hämtar näring. Så sluts kretsloppet.

Vid Urs brunn lever de tre nornorna Urd; Verdandi och Skuld. Varje dag hämtar de heligt vatten ur brunnen och öser det över trädets stam. Detta gör att Yggdrasil helas från skador och kan fortsätta växa. Det finns nämligen många krafter som förstör livets träd, som gnager sönder dess rötter och sliter av dess blad och grenar,

Den kosmiska ordningen, det stora ekologiska sammanhang som Yggdrasil berättar om, det är en sårbar ordning, den måste ständigt upprätthållas av gudarna och av Nornornas livgivande vatten. Detta uppgift är också människans uppgift enligt de gamla sederna.

1 kommentar:

Livskrafter sa...

Läsvärd blogg med mycket läsvärt för kropp och själ
Återkommer gärna hit och fyller på mig
MVH
Emma