fredag 2 december 2011

Frihetens begränsningar

I sin bok Välfärd utan tillväxt skriver Tim Jackson att han ser möjligheten att blomstra som en bra utgångspunkt när vi diskuterar livskvalitet. Han anser dock att denna vision måste tolkas försiktigt. Det handlar inte om en uppsättning lösryckta friheter utan om en rad begränsade möjligheter att leva väl inom klart definierade gränser.

I en värld av gränser är vissa friheter antingen omöjliga eller omoraliska. Friheten att att ändlöst konsumera materiella produkter är en av dem. Friheten att uppnå socialt erkännande på bekostnad av barnarbete i leveranskedjan, att finna meningsfullt arbete på beskostnad av ett sammanbrott i den biologiska mångfalden eller att delta i samhällslivet på bekostnad av framtida generationer kan vara andra.

2 kommentarer:

Monica sa...

Urk. Kortsiktighet och egoism in absurdum. Jag har kommit en bit i den boken men den har vilat ett tag nu...

Martin sa...

Ja, friheten har blivit en helig ko i vårt samhälle som rättfärdigar allt.