Fortsätt till huvudinnehåll

Det goda exemplets makt

Bättre att tända ett ljus än aldrig så litet än att förbanna mörkret, sa den kinesiska tänkaren Konfucius redan 500 f Kr. Jag kommer att tänka på denna sentens när jag läser Maria Wetterstrands bok Den nya gröna vågen. Domedagsprofetior och undergångsskildringar i all ära, men när de tillåts dominera miljö/klimatdebatten, tror jag de fungerar kontraproduktivt. Människor förlorar hoppet om en bättre värld vilket inte sällan resultarar i handlingsförlamning. Maria Wetterstrand väljer istället i sin bok att lyfta fram en lång rad positiva exempel på miljöområdet för att vi ska orka tro på att världen kan förändras. Hon skriver:

Vi ska komma ihåg att i varje land på jorden finns människor som är engagerade och som väljer att ta ansvar. Byalag, företagsledare, politiker och enskilda männsikor väljer att vara en del av lösningen. Vi som försöker är aldrig ensamma, vi är tvärtom en del av en växande global rörelse. Ingen av oss är perfekt, men det spelar roll vad vi alla gör. Det goda exemplet har betydelse, i stort som i smått. Många tänker redan långsiktigt. Deras engagemang kan bli en inspiration för oss alla.

Maria Wetterstrand menar att alla har möjlighet att engagera sig på olika nivåer i samhället. Hon fortsätter:

Och oavsett om det handlar om att skriva krönikor om miljön, safta och sylta, baka bröd av ekologiskt mjöl, uppfinna ny miljöteknik, installera värmepumpar och solpaneler eller stifta miljölagar, så tror jag att alla har något som de kan bidra med.

Varje person eller företag som tar större miljöansvar, hur litet eller stort det än är till att börja med, tar ett steg i rätt riktning och kommer att inspirera andra. Varje kommun, varje land, varje samarbetsorgan mellan länder som väljer att ta större ansvar gör att fler vågar följa med. Vi kommer att välja olika vägar, men ansvaret har vi gemensamt.

De goda exemplen finns överallt om vi bara tittar efter. Tillsammans bildar de en ny grön våg. Det är bara att låta sig inspireras!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …