måndag 20 september 2010

Att lära känna ett berg

Filosofen Arne Naess vistades 16 år av sitt liv i sin enkla hytte i Tvergastein i Telemark utan TV och radio. Det var här han utvecklade sin ekosofi T(=Tvergastein). Närmaste granne var det majestätiska fjället Hallingskarvet som Arne hade ett närmast andligt förhållande till och betraktade som ett levande väsen. I boken Guide till tystnaden ger författaren Ulf Bohman uttryck för en liknande syn på berg.

Berg kan inte besegras eller övervinnas. Vi kan istället hämta kraft ur dem. Bergen kan ge perspektiv på det vi själva pysslar med. De har stått där de står länge, mycket länge och kommer troligen att stå kvar lika länge. Visst förändras de men inte märkbart under vår egen livstid. Att lära känna berget innebär för mig att se dess skiftningar, branter, forsar, tät skog och steniga partier. Att verkligen lära känna ett berg kräver att du kommer tillbaks och går upp och ned för det många gånger.