tisdag 22 juni 2010

Skogsskafferiet - ätliga växter i naturen

Att ställa om, att minska vårt transportbehov av livsmedel och därigenom göra samhället mindre beroende av fossila bränslen, handlar delvis om att öka andelen närproducerad mat. Den lokala odlingen blir här central. Som ett komplement till denna kan man också plocka vilda växter, såväl bär, svamp som ätliga örter. Motion och naturupplevelser får man på köpet.

På den nya användarvänliga sajten Skogsskafferiet vill man öka intresset för vilda ätliga växter. Hur de ser ut, var och när man finner dem samt hur man kan använda dem i matlagningen presenteras här på ett lättöverskådligt sätt. På hemsidan kan man läsa följande:

Skogskafferiet syftar till att uppmuntra omställningen mot en hållbar livsstil, genom att göra ätliga vilda växter mer överskådliga och lättillgängliga för den oerfarne samlaren.

Inga kommentarer: