torsdag 29 juni 2017

Naturens rättigheter

Historiskt sett har alltfler grupper tillerkänts grundläggande rättigheter, som tidigare endast omfattats av den frie manlige vuxne vite heterosexuelle européen. Successivt har slavar, kvinnor, barn, färgade, hbtq-personer och även djur fått juridisk status, vilket verkligen gjort skillnad för dessa grupper. Under inflytande av idéer från sydamerikanska urbefolkningar står nu naturen på tur att behandlas opartiskt, som ett värde i sig, ett subjekt. Naturens, Pacha Mamas (Moder Jords) rättigheter, är redan en del av lagstiftningen i Bolivia och Ecuador.

För den som vill veta mer finna här en introduktion samt frågor och svar om naturens rättigheter.Inga kommentarer: