Fortsätt till huvudinnehåll

Människan är mer än en maskin

Jag känner att vår tid delvis är i otakt med det djupt mänskliga inom oss. Inte sällan reducerar våra politiker och vetenskapsmän oss till enbart logiska och rationella varelser, till maskiner, men vi människor består ju av så många andra delar. Vi är komplexa organismer där även det irrationella utgör en betydande del av våra jag. Vi rör oss inte alltid från punkt A till punkt B, utan strosar ofta runt i tillvaron, än hit och än dit. Det är inte alltid logiken som styr vår väg genom livet, utan helt andra aspekter. Jag vill tro att vi skulle uppnå ett större välbefinnande om vi insåg detta.

I sin bok Konsten att göra ingenting - enkla sätt att njuta av livet sätter Lena Katarina Swanberg fingret på just detta.

Men bli medveten om att du är människa. Ett myller av motsägelser, en förmåga till vanvett, till bottenlös sorg och även stor förnöjsamhet en dag när solen skiner. Du är samtidigt en produkt av din tid, så bli medveten om dess mönster. Tidens ideal är makinen. Inte det obegripliga, mångtydiga, svårfångade, sammansatta väsen som är du.

Lär dig att strosa. Strosandet i tillvaron är djupt mänskligt, det är omöjligt att tänka sig en kringstrosande maskin. Det är helt sant att du inte är mer än en människa. Minns detta. Du är alltid med än en maskin.

Kommentarer

Moi sa…
Ja vi är en helhet av många olika delar. Intressant blogg, skickar in ibland :)
Martin sa…
Tack så mycket!

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …

Om att vandra

Jag har varit ute och nött skorna på vägarna och stigarna som så många gånger förut. Den här gången vandrade min vän och jag längs pilgrimsleden i Dalsland. Vi nådde aldrig fram till den heliga källan i Edsleskog. Ett åskväder satte stopp, men själva vandrandet är alltid ett mål i sig.

Under det att vi i långsamt mak förflyttar oss genom landskapets skiftande karaktär så tar samtalen fart som aldrig förr. Det blir ofta ett bokslut över det gångna året samtidigt som man får möjlighet att dra upp riktlinjerna för det kommande. Denna inre vandring landar då och då i den yttre när någon sällsynt blomma eller något naturfenomen uppenbarar sig. Eller när ett upp- och nedförslut ger sig till känna i kroppen. På utsiktpunkterna och vid lägerelden får samtalen ofta ett extra djup.

Efter vårt sedvanliga morgondopp sitter jag inte sällan med någon diktsamling i min hand som får mig att se livet från oväntade håll. En kortfattad kulturhistoria om landskapet där vi rör brukar också slinka ner i pa…