Fortsätt till huvudinnehåll

Permakultur

Permakulturdesign är ett koncept som sprider sig runt om i världen. Begreppet permakultur lanserades 1974 av australiensarna David Holmgren och Bill Mollison. Ordet kommer ur PERMAnent och agriCULTURE, det vill säga långsiktigt odlande eller uppbyggande. 

Permakultur är en medvetet design liksom underhåll av produktiva ekosystem inom jordbruket med ekosystemets naturliga mångfald, stabilitet och motståndskraft. Permakulturen arbetar med och inte mot naturen och förutsätter regelbundna och genomtänkta observationer istället för ogenomtänkta handlingar utan kontinuitet. I permakulturen betraktas system i alla dess funktioner istället för att bara utgå från någon form av vinstintresse och tillåter systemen att demonstrera sina egna evolutioner.
 
- Bill Mollison 

Jag tror att detta designkoncept kommer spela en avgörande roll för att skapa ett mer uthålligt samhälle i framtiden, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 


Man talar om tre etiska grundpelare inom permakulturen:
(1) Omsorg om jorden
(2) Omsorg om människor
(3) Rättvis fördelning av resurser

Centralt är också tolv designprinciper (enligt David Holmgren):

(1) Observera och interagera
(2) Fånga upp och lagra energi
(3) Se till att få skörd
(4) Tillämpa självreglering och acceptera feedback
(5) Använd och värdera förnyelsebara resurser och tjänster
(6) Producera inget avfall
(7) Från helhet och mönster till detalj
(8) Integrera istället för segregera
(9) Små och långsamma lösningar
(10) Använd och värdera mångfald
(11) Använd kanter och värdera marginaler
(12) Reagera kreativt på förändring

Vill man veta mer så rekommenderar jag Föreningen Permakultur i Sverige.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …