fredag 15 april 2011

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle, Vagga till vagga, är ett grönt designkoncept som innebär att allt som vi producerar ska kunna återanvändas i en evig cykel, precis som i naturen. Det handlar om att designa produkter rätt från början så att material i nästa steg kan bli näring åt mikroorganismer eller råvara till nya produkter med bibehållen kvalitet.

I Cradle to Cradle utgår man från tre principer:

Avfall=näring
Solen som energikälla i alla dess former
Främja mångfald


Inga kommentarer: