lördag 29 januari 2011

Världsmedborgarskap
Världen är ett enda land och mänskligheten dess medborgare skrev Bahá'u'lláh, Baha´i-religionens grundare. Och Sokrates sa Jag är medborgare, inte i Athen eller Grekland, utan i världen. De här sentenserna kan ses som motton för världsmedborgarskap eller kosmopolitism. Det är en föreställning om att hela mänskligheten bör betraktas som ett samhälle av lika berättigade medborgare utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion. Jag tycker det är en sympatisk tanke och kanske den enda som på sikt är verkligt hållbar.

World Citizens kan man införskaffa ett världsmedborgarpass.

Inga kommentarer: