Fortsätt till huvudinnehåll

Gör dina medmänniskor till prisman

I boken Tillsammans tar Anna Kåver och Åsa Nilsonne upp ett fundamentalt tema, hur vi på bästa sätt ska fungera tillsammans med våra medmänniskor. Författarna ger oss konkreta råd och tillhandahåller några vardagliga övningar.

Det krävs tid och närvaro att upptäcka andra. Det gäller att lyssna, fråga, utforska och göra det på ett öppethjärtigt sätt, menar författarna. Om vi ska få syn på det rika och komplexa hos våra medmänniskor behöver vi öppna våra ögon och se dem ur flera olika perspektiv. Författarna låter ett prisma fungera som en bild för detta:

Föreställ att du vrider på ett prisma med många fasetter som bryter ljuset så att gnistrande färger uppstår.

Gör samma sätt i möten, gör dina medmänniskor till prisman, vrid och vänd på dem så att du ser helheten. Leta aktivt efter hela färgspelet och låt dig överraskas. Alla sidor är lika viktiga, även de som för tillfället ligger i skugga och de som du inte tycker är särskilt vackra. Det finns ingenting som en människa tänker, känner, gör eller säger som inte är hon själv. Sluta jaga efter "det sanna jaget", det finns redan där. Det är din ambition som räknas, för helt och fullt kan du kanske aldrig greppa den komplexa komposition som utgör en annan människa.

Kommentarer

Synnove sa…
Om prismor,

Det finns redan där ... fick mig att fundera dels på mig själv och dels på hur jag ser på mina medmänniskor. Ibland kan vi faktiskt bara stanna upp och vara det vi är och känna att det är underbart så.

Prismor i symbolisk bemärkelse kanske är något chefer eller ledande personer skulle kunna tillämpa i konfliktsituationer... Hela färgspelet, alla sidor är lika viktiga, det sanna jaget med hur vi känner, tänker och tycker. Hur det reflekterar, gnistrar och påverkar helheten. Vad oerhört viktigt det skulle vara att ta den tiden både i förebyggande syfte och direkt i en jobbig situation som ett verktyg kanske?

God kväll,
Tack för boktipset! Det låter som en bok jag uppskattar. Jag är ständigt på jakt efter böcker att rekommendera - men vill ju läsa själv först så att jag vet vad jag rekommenderar. Denna får jag sätta upp på beställningslistan. Författarna har ju skrivit bra böcker tidigare.
Monica sa…
Hm, får nog putta upp den där boken på läslistan en smula. Den har ju legat här och väntat i två år så det börjar väl bli dags...
Martin sa…
Jag tror verkligen man kan ha nytta av detta tänk i konfliktsituationer, både chefer och andra, då vi ofta tenderar att stirra oss blinda på en negativ sida hos personen och inte ser alla de andra positiva.
Ulrika: Jag tror du kommer att gilla den här boken.
Monica: Vore trevligt att ta del av din läslista. Du verkar ha en lång rad intressanta böcker på den.
Jenny sa…
Mycket tänkvärt, vi dömer folk allt för fort och lätt.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …