Fortsätt till huvudinnehåll

Att se det stora i det lilla

Konsten att vara lycklig består i att göra sina glädjeämnen enkla, lyder ett gammalt kinesiskt tänkespråk. Om jag bara ger mig tid att stanna till och verkligen se det som jag har runt omkring mig i vardagen så öppnar sig ett stort äventyr, kanske det allra största. Inte sällan har jag fokus på det som befinner längre bort och på det som komma skall. Då kan mycket värdefullt gå mig förbi. William Blake skaldade så här:

Att se en värld i ett sandkorn
Och en himmel i en vild blomma,
hålla oändligheten i sin handflata
och finna evigheten i en timme.

Kommentarer

Jenny sa…
Vackert och värt att hålla i tanken!
Martin sa…
Tackar! Jag måste påminna mig om och om igen. Det är en svår konst att vara närvarande i nuet och se alla små miraklaer runt omkring oss.
Oscar Furbacken sa…
Fint att du lyfter fram dessa tankar Martin!
Jag behöver också ständigt påminnas. Kanske därför jag envisas med att göra konst av små till synes betydelselösa lavar och mossor.

Kolla gärna min hemsida om du är intresserad: www.oscarfurbacken.se
Martin sa…
Tack så mycket Lars! Vilka fantastiska konstverk du gör! Om du vill så kan jag höra om Kulturföreningen Tornet, där jag är styrelseledamot styrelsen, har möjlighet att anlita dig.
http://nolhaga.se/
Ann sa…
Ja nog gäller det att se vad som finns runtomkring oss, det är så otroligt mycket vi missar till och med när vi tittar.
Martin sa…
Tack för kommentar! Ibland ser vi inte trots att vi ser. Det handlar nog att vara närvarande i det vi gör. Att använda fler sinnen än synen kan nog också förstärka upplevelsen.

Populära inlägg i den här bloggen

Social permakultur

Permakulturdesign brukar vanligtvis användas vid planering av odling, men går även utmärkt att tillämpa på sociala processer, så kallad social permakultur. Starhawkskriver:
Att vårda grönsakerna i trädgården är mycket lättare än att vårda våra kontakter med de människor som bestämmer var grönsakerna ska planteras och vem som ska vattna dem. Att möta behoven hos kycklingar eller getter är mycket lättare än att möta dina grannars behov.
Här är några av Starhawks sociala permakulturprinciper:  (1) Ur relationer kommer överflöd Verkligt överflöd, oavsett om det mäts i trädgårdsproduktion eller extatisk upplevelse, har inte mycket att göra med hur många prylar vi har utan är snarare kopplat till hur rika de relationer som vi står i är. Starhawk uppmanar oss därför att värdera, vårda och värna våra relationer genom att ägna dem tid och uppmärksamhet. När konflikter uppstår avvisa inte bara människor utan lär dig verktyg och färdigheter så att du kan hantera dem. Uppmuntra din relation till ditt…

Fem kulturella sår

Sophy Banks, medgrundare till det som kallas inre omställning inom Omställningsnätverket, har med hjälp av deltagare på hennes workshops identifierat fem sår eller trauman i vår västerländska kultur som vi alla mer eller mindre går och bär på kollektivt. Såren har lett in vårt samhälle i ett slags kollektiv beroendeproblematik med osunda kompensatoriska beteenden som följd. Istället bör vi skapa en hälsosam kultur där dessa trauman kan läkas, menar Banks. 

Såren KompensationHälsosam kultur
1. Upplevelse av bristÖverkonsumtionDet finns tillräckligt  
2.Värdelöshet   Bekräftelsebehov Alla känner sig värdefulla  Statusjakt Alla kan bidra med något  
3. Maktlöshet  Makt över andraMakt med andra Påverkansmöjligheter   4. Otrygghet Kontroll Alla känner sig trygga och blir                                                                                              lyssnade på  5. Separation  Idoldyrkan     Alla är delaktiga och känner Vi och dom gemenskap

Ett barn har hundra språk (och därtill hundra hundra hundra)

I vår kultur, och inte minst inom skolsystemet, görs ofta åtskillnad mellan huvud och kropp, mellan förnuft och fantasi, där huvudet och förnuftet ses som något överordnat. Jag tror att allt hänger ihop, att det finns oerhört många kombinationsmöjligeter att lära sig nya saken, inte minst genom att aktivera alla våra sinnen och stimulera vår fantasi. Inom Reggio Emila-pedagogiken arbetar man utifrån ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Det gäller att även att få de nittionio språken att växa och blomstra.

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia, skrev följande dikt:

Ett barn är gjort av hundra språk
Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankarhundra 
sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar att sjunga och förstå
hundra världar att uppfinna
hundra världar att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man …